Náhla neprítomnosť

08.02.2024

Mimoriadny oznam!


Dnes v čase 13:30-15:00 nebudem prítomný na ambulancii z administratívnych dôvodov. Vrátim sa okolo 15:00, samozrejme vyšetríme a vybavíme čo potrebujete po 15:00.
V akútnych prípadoch Vás vyšetrí MUDr. Matej Šajty, č. dverí 0.35-0.36.


Ďakujem za porozumenie a trpezlivosť.


S pozdravom


MUDr. Michal Nemec