Novinky k výmenným lístkom

14.03.2024

Skvelá novinka!


Vážení pacienti,


už nepotrebujete výmenný lístok od všeobecného lekára pri každej návšteve na inom odbornom vyšetrení. Ak Vám dá odporúčanie špecialista, alebo je to v prepúšťacej správe, nemusíte utekať k všeobecnému lekárovi po výmenný lístok. Táto úprava zákona vznikla za účelom šetrenia Vášho času (behania po lekároch) a takisto znižuje riziko napríklad nakazenia sa infekčnou chorobou na ambulancii všeobecného lekára. A to len kvôli tomu, aby ste dostali výmenný lístok. Uvediem príklad:
Ak prídete na vyšetrenie k internistovi a ten v lekárskej správe uvedie, že odporúča napríklad endokrinológiu, neurológiu, diabetológiu, tak s touto správou sa objednáte u spomínaných špecialistov.

 
Stretávam sa s tým, že sestričky špecialistov nevedia o tom, že výmenný lístok nepotrebujete, ak už je odporúčanie (aj keď zákon tu je už zopár rokov). Netreba sa nechať odbiť a slušne ich poučiť, že nález obsahuje všetky potrebné informácie k tomu, aby Vás u špecialistu vyšetrili. Prikladám takisto zákon (samozrejme netreba byť drzý na sestričky, len ich slušne upozorniť, so slušnosťou sa vždy ďalej dostaneme):


Toto im môžete ukázať (OBZVLÁŠŤ BOD B!!!!!!!!!!):


Podľa §8 zákona č. 576/2004. Zákon hovorí o PÍSOMNOM ODPORUČENÍ, ktorým je aj prepúšťacia správa alebo správa ošetrujúceho lekára - špecialistu.
576/2004 Z. z.
ZÁKON
z 21. októbra 2004
o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 8 Ambulantná starostlivosť
(5)
Odporúčanie všeobecného lekára alebo elektronický záznam o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť podľa odseku 4 SA NEVYŽADUJE
a)
na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti poskytovanej v špecializačnom odbore psychiatria, v špecializačnom odbore detská psychiatria, v špecializačnom odbore klinická psychológia, v špecializačnom odbore dermatovenerológia a v špecializačnom odbore oftalmológia, ak ide o predpísanie okuliarov,
b)
na každé ďalšie súvisiace poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré následne určí lekár špecialista

Ak máte otázky, kľudne sa pýtajte, rád zodpoviem.


S pozdravom


MUDr. Michal Nemec