Zobrazenie v aplikácii poisťovne - preventívne prehliadky, meno lekára

19.02.2024

Chcel by som Vás informovať ohľadom aplikácií v poisťovniach a zobrazení lekára, či preventívnej prehliadky. 

Viacerí ste mi telefonovali, že sa Vám nezobrazuje moje meno, či preventívna prehliadka v aplikácii.

Ako to teda funguje?

Posledný deň v mesiaci sa posiela výkaz do poisťovne, kde sa uvádzajú noví pacienti a preventívne prehliadky (a iné). Problém je, že majú strašne dlhé lehoty na spracovanie, aj 60 dní, kým Vám to tam zaevidujú.
Uvádzam príklad: ak absolvujete preventívnu prehliadku 5.2.2024, je možné, že sa Vám v aplikácii zobrazí až 30.4.2024 (väčšinou do 31.03.2024).

Bohužiaľ sú to veci, ktoré neovplyvníme, je to čisto na poisťovniach. V nevyhnutných prípadoch, ak potrebujete preplatiť zuby, je možné vystaviť potvrdenie o absolvovaní preventívnej prehliadky a zaniesť to na poisťovňu.
Na zobrazenie mena lekára si len počkajte, neovplyvňuje to nič, oni ma v aplikácii neskôr určite zaevidujú.

V prípade nejasností ma môžete kontaktovať.

S pozdravom

MUDr. Michal Nemec